DDGS corn - cows

Предимства на DDGS като храна за крави

• Отличен енергиен източник.  Осигурява високи нива на метаболитна енергия
• Дава повече енергия на единица, отколкото царевицата
• Може да намали храносмилателните разстройства
• Вкусен е и готов за консумация
• Налице са положителни промени в качеството и стойността на месото
• Икономичен е, вследствие на което намаля разходите за хранене
• Повишава добива на млечна мазнина и млечен протеин
• Увеличава добива на мляко при кравите

Максимални нива на включване на DDGS в храната на кравите

Млечни крави - продуктивност - 10-40%
DDGS corn - cows