FISH MEAL

Рибното брашно е фуражна съставка, богата на хранителни вещества и високо протеинова добавка, която се съхранява добре, и се използва предимно в диетата на домашните животни, а понякога и като висококачествен органичен тор. 

То е ценно не само поради количеството, но и поради качеството на протеина.  Тези висококачествени протеини и аминокиселини са добре смилаеми от всички животни, по-специално от домашните птици и свине.  Освен това те осигуряват изобилна използваема енергия, която помага за подобряване на имунната система, намаляване на смъртността при младите животни, намаляване тежестта на възпалителните заболявания, подобряване на цялостния хранителен статус, и като цяло намаляване на разходите за производство на животните.

Качественото рибно брашно осигурява балансирано количество от най-важните аминокиселини, минерали, фосфолипиди и мастни киселини, същевременно е лесно смилаемо от други риби и спомага за повишаване на темповете на растеж и общите производствени добиви. 

Най-важното от нашия продукт е, че той не съдържа ГМО (генетично модифицирани организми) и той отговаря на най-високите стандарти за качество, тъй като е произведен от цялата риба, без кости на бозайници и снопчета от костите на бозайниците.

FISH MEAL